VILKÅR OG BETINGELSER FOR Boliguniverset

Disse vilkår og betingelser gælder for alle køb, som du foretager på boliguniverset.dk. Aftaler indgås med Boliguniverset, CVR 38856340, Buskelundskoven 91, 8600 Silkeborg, e-mail: line@bolig-universet.dk (i det følgende benævnt “Boliguniverset”). Disse vilkår og betingelser gælder kun for forbrugere og gælder ikke for forhandlere eller virksomhedsejere/virksomheder.

Sådan fungerer det
Når du har bestilt og betalt for dine varer på boliguniverset.dk, modtager du en e-mail fra Boliguniverset med bekræftelse af, at din online betaling er modtaget samt oplysninger om din ordre og levering, forudsat du har oplyst en korrekt e-mailadresse, da du afgav ordren. Vi kan ikke garantere, at alle de bestilte varer altid er tilgængelige på vores lager, men vi sender dem så hurtigt som muligt.

Hvis du har anmodet om levering til en anden adresse, vil priserne ikke være anført på kvitteringen i pakken, da vi går ud fra, at leveringen er en gave til modtageren. Prisoplysningerne vil imidlertid være anført i den e-mail, der bekræfter modtagelse af ordren.

Ordreoplysninger m.m.
Vi opfordrer dig til at udskrive eller gemme en kopi af disse vilkår og betingelser, dine betalingsoplysninger for online betalingen og e-mail med afsendelsesbekræftelse straks efter modtagelsen, hvis du skulle få brug for at kontakte os med spørgsmål om din ordre. Hvis du bemærker, at de oplysninger, som du har modtaget pr. e-mail, er forkerte, bedes du straks kontakte os, så vi kan rette dem.

Priser
Alle priser er inklusive alle gældende skatter og afgifter. Boliguniverset giver ikke momsrefusion på ordrer afgivet online på boliguniverset.dk. Den pris, der er gældende, er den pris, som er anført ved siden af det pågældende produkt på websitet på ordredatoen. Selv om vi forsøger at sikre, at alle priser på vores website er korrekte, kan der opstå fejl. Hvis vi opdager en fejl i prisen på de varer, som du har bestilt, vil vi informere dig om dette så hurtigt som muligt og give dig mulighed for at genbekræfte din ordre til den rette pris eller annullere den. Hvis vi ikke kan kontakte dig, vil vi betragte ordren som annulleret. Hvis du annullerer ordren, og du allerede har betalt for varerne, får du hele beløbet refunderet.

Betaling
– Kredit-/betalingskort
Vi accepterer betaling med MasterCard, Visa samt Visa/Dankort. Dit kredit-/betalingskort bliver godkendt til betaling på bestillingstidspunktet. Som en del af denne godkendelsesproces spærrer din bank et beløb på din konto svarende til købsprisen for ordren. Spærringen fjernes efter et antal dage, som fastsættes af banken. Du bliver ikke opkrævet betaling for varerne, før de er afsendt.

Boliguniverset’s betalingsløsning er baseret på SSL-standarden, hvilket betyder, at de oplysninger, som du afgiver i forbindelse med betalingstransaktionen, krypteres.

Levering
– Destinationer

Levering kan kun ske til adresser i:

• Danmark

– Leveringstider
Lagervarer, som er bestilt på hverdage inden kl. 12, afsendes samme dag. Ordrer modtaget efter kl. 12.00 samt på weekend- og helligdage, afsendes førstkommende hverdag såfremt varen er på lager.

– Ansvar for forsinket levering
Boliguniverset bestræber sig på at levere varer inden for de anslåede tidsfrister, men forsinkelser er ind imellem uundgåelige på grund af uforudsete omstændigheder. Hvis Boliguniverset ikke leverer varerne inden for den anslåede tidsfrist, skal du anmode Boliguniverset om at foretage levering inden for en forlænget frist, som efter omstændighederne er passende. Hvis Boliguniverset ikke leverer varerne inden for denne forlængede frist, har du ret til at annullere kontrakten.

– Ansvar for skader under transport
Boliguniverset bærer risikoen og ansvaret for skader på varerne under transport i forbindelse med levering, indtil du eller en person, som du har udpeget, har taget varerne i fysisk besiddelse.
Hvis du vælger at returnere varerne uanset årsag, bærer du risikoen og ansvaret for skader på varerne under returtransport, indtilBoliguniverset har taget varerne i fysisk besiddelse.

Fortrydelsesret

Du har ret til at fortryde dit køb inden for fjorten (14) dage efter modtagelse af varen uden angivelse af årsag.

Fortrydelsesperioden udløber således efter fjorten (14) dage fra den dag, hvor du eller en tredjemand, som ikke er transportøren, og som er udpeget af dig, tager varen i besiddelse. I tilfælde af flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre, men leveres enkeltvis, beregnes perioden fra det tidspunkt, hvor den sidste vare er i din besiddelse.

For at kunne gøre brug af fortrydelsesretten skal du oplyseBoliguniverset om din beslutning om at annullere kontrakten i en utvetydig erklæring. Det kan du gøre ved at sende en e-mail til line@bolig-universet.dk.

For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, hvis du sender din meddelelse om brug af fortrydelsesretten inden udløbet af fortrydelsesperioden. Tilbagesendelse af varen skal ske senest fjorten (14) dage efter den dato, hvor du har meddelt os, at du har besluttet at gøre brug af fortrydelsesretten.

– Virkningerne af fortrydelse
Hvis du fortryder dit køb, får du tilbagebetalt alle de beløb, som vi har modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (med undtagelse af ekstraomkostninger, hvis du har valgt en anden leveringsform end den billigste standardlevering, som vi tilbyder), uden ugrundet ophold og under alle omstændigheder senest fjorten (14) dage fra den dag, hvor vi modtog meddelelse om din beslutning om at fortryde dit køb. Vi vil foretage denne tilbagebetaling via samme betalingsmetode, som du brugte til den oprindelige transaktion, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Du vil under ingen omstændigheder blive pålagt nogen gebyrer i forbindelse med tilbagebetalingen. Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller du har fremsendt dokumentation for, at varerne er sendt retur, afhængig af hvad der finder sted først.

Hvis du ønsker at tale med os om din fortrydelsesret og returnering af varer, bedes du kontakte os.

Reklamationsret

Boliguniverset yder 24 måneders reklamationsret på alle vores varer. Det betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.

Opdager du en fejl eller mangel ved dit køb, beder vi dig kontakte os hurtigst muligt – og inden du sender varen retur. Reklamation kan ske på mail line@boliguniverset.dk eller telefon 22925382.

For at gøre brug af reklamationsretten skal reklamationen være berettiget, og manglen eller fejlen må ikke være opstået som følge af en fejlagtig brug af varen eller anden skadeforvoldende adfærd. Du skal reklamere inden rimelig tid efter, at du har opdaget manglen eller fejlen ved varen.

Boliguniverset forbeholder sig retten til at få defekte varer efterset og eventuelt repareret hos producentens eller vores egen reparatør for at vurdere om reklamationen er berettiget. Boliguniverset dækker eventuelle udgifter i forbindelse et sådant eftersyn.

Produkter der sælges som refurbished, er testede og certificerede som fuldt funktionsdygtige. Refurbished produkter kan indeholde minimale kosmetiske brugsspor på produkt og/eller emballage. Refurbished produkter sælges med 6 måneders garanti.

Klager
Eventuelle klager håndteres af vores kundeservice i overensstemmelse med den relevante nationale lovgivning.

Du kan klage tilBoliguniverset ved at ringe til os på tlf. 22925382 eller via e-mail til line@bolig-universet.dk. Ifald det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive klage til Forbrugerklagenævnet, såfremt betingelserne herfor er opfyldt, se www.kfst.dk.

Defekte varer
Hvis der konstateres fejl eller mangler ved produkterne, kan du kræve disse afhjulpet i henhold til lovgivningen om salg af forbrugerprodukter. Købelovens mangelsregler finder således anvendelse.

Sådan kontakter du Boliguniverset
Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager, er du velkommen til at kontakte vores butik på telefon 22925382 eller via e-mail line@boliguniverset.dk.

Elektronisk kommunikation
Når du besøger beosilkeborg.dk eller sender e-mails til Boliguniverset, kommunikerer du elektronisk med Boliguniverset. Boliguniverset kommunikerer med kunden via e-mail eller ved at lægge beskeder på websitet. Til kontraktmæssige formål accepterer du at modtage elektroniske meddelelser fra Boliguniverset, og du er indforstået med, at alle aftaler, meddelelser, videregivelser og andre elektroniske meddelelser fra Boliguniverset opfylder alle juridiske krav om, at sådanne meddelelser skal være skriftlige. Dette punkt påvirker ikke eventuelle ufravigelige rettigheder, som du måtte have.

Ansvar
Boliguniverset påtager sig ikke noget ansvar ud over det, som følger af lovgivningen. Boliguniverset kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig for indirekte tab eller følgetab, herunder men ikke begrænset til tab eller beskadigelse af data som følge af brug af Boliguniverset website.

Boliguniverset påtager sig intet ansvar for produkter eller tjenester (eller dele af produkter), som er fremstillet eller produceret af tredjepartsproducenter, -licensgivere eller -leverandører (f.eks. Spotify), og Boliguniverset henviser til betingelserne i en eventuel garanti for et sådant produkt fra en tredjepart (eller relevant part).

Forbehold for fejlskrift og udsolgte varer m.v.
Der tages forbehold for fejlskrift, udsolgte varer og forhold, som er uden for Boliguniverset’s rimelige kontrol.

Beskrivelse af produkter
Selv om vi bestræber os på at beskrive og vise produkterne nøjagtigt, kan der forekomme små variationer. Alle anførte målinger er omtrentlige, og gengivelsen af farver er så nøjagtig, som den fotografiske proces og trykningsprocessen tillader. Bemærk, at der kan være farvevariationer afhængig af den enkelte skærms kalibrering og indstillinger. Boliguniverset tager forbehold for eventuelle trykfejl, som måtte forekomme på vores website.

Vilkårenes uafhængighed
Såfremt et eller flere af disse vilkår og betingelser anses for retsstridige og ugyldige og dermed ikke kan håndhæves, vil dette ikke påvirke gyldigheden og håndhævelsen af de resterende vilkår og betingelser.

Forhandlere/virksomheder
Disse vilkår og betingelser gælder kun for forbrugere og ikke for forhandlere eller virksomhedsejere/virksomheder. Boliguniverset definerer forhandlere eller virksomhedsejere/virksomheder som dem, der afgiver ordrer, hvor varerne/produkterne ikke kan forventes at være bestilt til eget personlig brug. I sådanne tilfælde kan Boliguniverset annullere ordren uden at pådrage sig noget ansvar.

Lovvalg og værneting
Disse vilkår og betingelser er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med gældende lovgivning. Eventuelle tvister afgøres således af de ordinære domstole.

Mød Line Vejlgaard Bojsen

Jeg er den kreative stjæl, der altid har haft boligindretning som mit hjertebarn. Efter ti år i frisørbranchen har jeg sadlet om, da min hobby blev mere og mere min levevej i form af boligstylinger for private kunder.

Igennem 4 år har jeg haft instagram profilen @boliguniverset hvor jeg inspirerer til forskellige looks i indretningen.

Jeg vægter meget når jeg styler at folk også selv er med på råd , så jeg ikke bare overtager et hjem og gør hvad der passer mig. Det er folks hjem og deres private sted.